Nieuw kwartet fractie-assistenten

Nieuwkoop – Drie fracties, CDA, D66 en SGP-ChristenUnie hebben donderdag 14 december nog fractieassistenten erbij gekregen.

nw frc asst

Vlnr: Henk Bakker, Albert Bloed, Antoinette Ingwersen en van Cécile van Velzen

Een fractieassistent is een persoon, niet zijnde een raadslid, die de fractie helpt bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad. Fractieassistenten hebben dezelfde rechten en plichten als raadsleden met uitzondering van het nemen van raadsbesluiten.

De commissie controle geloofsbrieven van fractieassistenten van Nieuwkoop stelde, na controle van de geloofsbrieven, de raad voor om de vier voorgestelde kandidaten toe te laten als fractieassistent.

Burgemeester Buijserd kon na deze goedkeuring het viertal installeren. Antoinette Ingwersen (CDA) en Albert Bloed (SGP-ChristenUnie) legden de eed af “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”. Henk Bakker (CDA) en Cécile van Velsen (D66) verklaarden “De verklaar en beloof ik.”