Nieuwe raadsleden vroeg op de veiling

Regio – Ruim 40 raads- en statenleden bezochten maandag 11 juni in alle vroegte bloemenveiling Royal FloraHolland. Hier werden zij in korte tijd bijgepraat over de sierteelt als economische motor van de regio.

In de Greenport Aalsmeer werken zes gemeenten (Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer en Aalsmeer) samen op de thema’s Duurzaamheid, Bereikbaarheid, Ruimte, Arbeidsmarkt en onderwijs en Innovatie. Dit alles met als doel om de internationale concurrentiekracht van het sierteeltcluster te versterken. Jaap Bond, voorzitter van de Stuurgroep Greenport Aalsmeer en gedeputeerde Provincie Noord-Holland en Yvonne Peters, bestuurslid en wethouder Kaag en Braassem gaven de raadsleden mee dat de samenwerking écht tastbare projecten oplevert. “De laatste jaren zijn projecten tot stand gekomen die een gemeente of provincie  nooit alleen voor elkaar had gekregen”, aldus Jaap Bond. Hij gaf als voorbeeld de ondernemersverkenningen naar de ruimtebehoefte van ondernemers. Hierbij zijn 400 ondernemers een voor een bezocht en geïnterviewd over hun toekomstplannen. Met de resultaten hiervan maken de lokale en provinciale overheden in overleg met ondernemers e.a. ruimtelijke plannen voor de toekomst.

Yvonne Peters licht toe: ‘met de bijdragen van gemeenten wordt samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemers opgezet en zorgt de Greenport Aalsmeer voor subsidie. De afgelopen jaren ontving de Greenport Aalsmeer meer dan 4 miljoen euro Europese subsidie voor innovatie in de sector. Dit heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en kracht van de sector in de regio.

De raadsleden kregen uiteraard ook het verhaal van bloemenveiling Royal FloraHolland te horen, de grootste marktplaats voor sierteelt in de wereld. Met een jaaromzet van 4,7 miljard euro, 12,5 miljard bloemen en planten en 3.000 medewerkers is de veiling een belangrijke economische factor en werkgever in de greenport. Coen Meijeraan, manager Public Affairs, vertelde over de veranderende rol van de marktplaats. Kopen gebeurt steeds meer op afstand en digitaal en ook de stromen bloemen gaan vaker rechtstreeks van de teler naar de klant. De bloemenveiling past zijn  bedrijfsvoering daarop aan en daarmee verandert ook de samenstelling van het medewerkersteam.

Onder leiding van Jeroen Nobel, voorzitter Stichting Greenport Aalsmeer én burgemeester van Aalsmeer kregen raadsleden de ruimte om vragen te stellen. Er was veel belangstelling voor de duurzame initiatieven in de regio en bijvoorbeeld de huisvesting voor arbeidsmigranten.

Na de zomer krijgt deze bijeenkomst een verdieping in de praktijk. Raadsleden worden dan uitgenodigd voor een bezoek aan een sierteeltbedrijf in de eigen gemeente.