Nieuwe toekomst voor Aar en Amstel

Nieuwkoop – Het voormalige gebouw Aar en Amstel is afgelopen week opgeleverd, met 41 appartementen waarin Nieuwkoopse ouderen op een veilige en prettige manier zelfstandig kunnen wonen. In het najaar zal er een feestelijke heropening plaatsvinden.

huurwoningen wsn
Aar en Amstel was oorspronkelijk een verzorgingshuis dat werd gehuurd door WIJdezorg. Toen WIJdezorg in 2013 de huur opzegde, is Woningstichting Nieuwkoop aan de slag gegaan met het onderzoeken van de toekomstwaarde van dit oude gebouw. Vanuit zowel de samenleving, onze huurdersorganisatie, platform gehandicapten Nieuwkoop en de politiek werd een appel aan WSN gedaan om het gebouw te behouden. Op basis van een onderzoek onder ouderen werd bevestigd, dat de samenleving in Nieuwkoop Aar en Amstel wilde behouden voor haar ouderen. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek heeft WSN een plan voor het behoud van Aar en Amstel ontwikkeld.
Transformatie
Het oude verzorgingshuis bezat meer dan 60 (kleine) kamers waar zorgbehoevende ouderen via zorginstelling WIJdezorg woonden. Met de wettelijke ontwikkelingen rond het scheiden van wonen en zorg kon WIJdezorg niet anders dan de huur opzeggen, waardoor WSN zich moest beraden op de toekomst van dit gebouw uit de jaren 80.

WSN besloot het gebouw te herontwikkelen van een klassiek verzorgingshuis met kleine kamers tot een modern woongebouw met sociale huurwoningen. Ouderen kunnen hier zelfstandig, comfortabel en veilig wonen. De renovatie is eind 2016 gestart en deze zomer afgerond. Vink + Veenman BV uit Nieuwkoop voerde de werkzaamheden uit naar ontwerp van GBS Architecten uit Boskoop.
Woningen en voorzieningen
In het nieuwe Aar en Amstel zijn 41 twee- en driekamer appartementen gerealiseerd. Op de plek waar de oude gaarkeuken zat is een stalling voor fietsen en scootmobielen gemaakt. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte die in de komende periode in samenspraak met de toekomstige bewoners met gelden uit het legaat van Tienhoven wordt ingericht. Ook de parkeerplekken en groenvoorziening zijn opnieuw ingericht, waarbij op de begane grond veel bewoners de beschikking krijgen over een eigen tuin. Het hele pand heeft zowel aan de binnen-, als buitenzijde een nieuwe, frisse uitstraling gekregen met eigentijdse kleuren.