Nieuwkoop doet het goed

Nieuwkoop – He college van burgemeester en wethouders heeft de zogeheten Midterm Review opgemaakt. Het gaat goed, zo constateert men.

Net voordat de gemeenteraad een oordeel velt over de (financiële) resultaten van 2015, de voorjaarsnota van 2016 en de vooruitzichten, neemt het college al een voorschot.

Wie snel door de cijfers scant, kan alleen maar constateren dat het goed gaat met de gemeente Nieuwkoop. Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van 3,8 miljoen euro. Da’s lekker meegenomen, maar het betekent niet dat er een lastenverlichting aan zit te komen. Het is vooral een boekhoudkundig voordeel. Grootste meevaller zat in de rentetoerekening, die van 4 naar 2,5 procent ging. Dat scheelde al 1,6 mln. Ook het actualiseren van de grondexploitaties (grexen) leverde een voordeel van ruim 3 ton op. In het sociaal domein was een meevaller van bijna 1 miljoen. Nieuwkoop houdt over van de de Wmo gelden, maar juist in de jeugdzorg komt men tekort. Door zuinig met de loonkosten om te gaan, minder vast personeel aan te stellen en beperkt in te huren, bespaarde de gemeente zich 7 ton.

Het geld dat we van 2015 overhouden, wordt direct alweer bestemd. Het college gaat de raad voorstellen om een potje “Reserve onvoorzien grexen” te maken  (2,3 mln), 7 ton in een potje voor de SWA, 4 ton voor de Noordse Buurt en 3,6 ton naar Algemene reserve vrij besteedbaar ivm onttrekking 2016.

‘Het gaat goed, maar we moeten wel blijven opletten,’ zo meldt portefeuillehouder Buijserd. Hij wil o.a. geld reserveren voor de SWA, omdat daarmee een hoop problemen op de langere termijn voorkomen kunnen worden. Belangrijk is dat ook de andere gemeenten (Alphen en Kaag en Kaag en Braassem) dat zouden moeten doen.

Ook wil Buijserd de heffing van vennootbelasting voor zijn. Het rijk wil namelijk over winsten in grondexploitaties belasting gaan heffen. Een voorziening van 2,3 mln is dan noodzakelijk.

Voor wat betreft de solvabiliteit is Nieuwkoop een gezonde gemeente. Dan gaat het erom of de gemeente genoeg geld heeft om alle verplichtingen aan te kunnen. ‘We hebben flink wat eigen vermogen en natuurlijk staan er leningen tegenover, maar een percentage van 40% solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen) is in gemeenteland keurig.’