Nieuwkoop marketing van start

Nieuwkoop – De marketing van Ontdek Nieuwkoop gaat verder onder de naam Nieuwkoop Marketing.

ontdek-nieuwkoop

Op 5 december ondertekenden Loekie Rijlaarsdam (Hoeve Rijlaarsdam), Martijn Kempen (Zoet-Water) en Nicole Hoven (Natuurmonumenten) de oprichtingsakte van Stichting Nieuwkoop Marketing.

Nu de stichting een feit is, kan de groep enthousiaste ondernemers verder om de gemeente toeristisch op de kaart te zetten. “Om de doelstelling te behalen, meer recreanten en meer bestedingen in Nieuwkoop, werken wij niet alleen lokaal samen, maar ook op regionaal niveau. Wij doen dit onder meer in Rijn- en Veenstreekverband, met Platform Recreatie en Toerisme Alphen aan den Rijn (PReT) en binnen het Groene Hart van Holland. En dat blijft zeker niet alleen bij praten; we doen ook vooral! Want Nieuwkoop Marketing gaat voor effectieve acties en middelen om Nieuwkoop op de kaart te zetten,” aldus het kersverse bestuur. Leuke tips en weetjes vindt u op www.ontdeknieuwkoop.nl