Nog 20 huurwoningen erbij

Nieuwkoop – Woningstichting Nieuwkoop en gemeente Nieuwkoop ondertekenen overeenkomsten voor de bouw van nog eens 20 sociale huurwoningen in Nieuwveen.

Ondertekening Teylerspark

Onlangs hebben wethouder Paul Platen en directeur-bestuurder Annelies Barnard van WSN al een overeenkomst getekend voor de realisatie van 12 sociale huurwoningen in De Verwondering nu komen daar nog eens 20 sociale huurwoningen in het project Teylerspark bovenop.

Het bestemmingsplan voor deze locatie is op 15 december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet die het mogelijk maakt om nog meer huurwoningen toe te voegen aan de kern Nieuwveen.

Alle 20 sociale huurwoningen worden door WSN levensloopbestendig gebouwd, zodat zij geschikt zijn voor alle doelgroepen en eenvoudig aanpasbaar zijn om een leven lang te blijven wonen. Ook zijn de woningen zeer energiezuinig en worden gebouwd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De huurwoningen in Teylerspark zijn bedoeld voor alle inwoners binnen de gemeente Nieuwkoop en zullen verlichting geven op de woningmarkt. Het is de bedoeling om de woningen begin 2019 op te leveren.