Nog wat bijleggen

Nieuwkoop – De gemeenteraad had er donderdag geen moeite me om 28.000 euro bij te passen inzake de tekorten van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

Munt- en briefgeld

De bestuursrapportage van RDOG) over de eerste acht maanden maakt duidelijk dat zonder verdergaande maatregelen het jaar 2017 wordt afgesloten met een tekort van circa 1,7 miljoen euro. De redenen? Er is sprake van (noodzakelijke)incidentele uitgaven ter grootte van circa 1,1 miljoen euro. Daarnaast is sprake van een bedrag van circa 1,0 miljoen euro aan structurele overschrijdingen. Dit saldo van 2,1 miljoen euro tekort wordt gecompenseerd door reeds gerealiseerde (deels incidentele)bezuinigingen ter grootte van circa 0,4 miljoen euro. Het bestuur van de RDOG wil dat tekort compenseren en heeft extra structurele bezuinigingen ingezet. Uiteindelijk is de Nieuwkoopse bijdrage 28.000 euro.

Egberts (CDA) wilde in de zienswijze die Nieuwkoop meestuurt wel een deadline of soort sanctie zien. ‘We zeggen nu dat we akkoord gaan met die begrotingswijziging, maar er volgt geen actie.’

Om alles tijdig geregeld te hebben werd dit onderwerp op 30 november eerst besproken in de meningsvormende raad en later op de avond in een korte besluitvormende raadsvergadering.