Nog wat bijleggen

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop moet nog wat geld bijleggen (28 mille) voor de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

geld

De bestuursrapportage van RDOG) over de eerste acht maanden maakt duidelijk dat zonder verdergaande maatregelen het jaar 2017 wordt afgesloten met een tekort van circa 1,7 miljoen euro. De redenen? Er is sprake van (noodzakelijke) incidentele uitgaven ter grootte van circa 1,1 miljoen euro. Daarnaast is sprake van een bedrag van circa 1,0 miljoen euro aan structurele overschrijdingen. Dit saldo van 2,1 miljoen euro tekort wordt gecompenseerd door reeds gerealiseerde (deels incidentele) bezuinigingen ter grootte van circa 0,4 miljoen euro.

Omdat het uitgangspunt van het bestuur is dat de organisatie zo veel mogelijk zelf dit tekort hoort te compenseren heeft het bestuur de organisatie de opdracht gegeven om in de resterende maanden van 2017 nog extra structurele bezuinigingen ter grootte van circa € 270.000 door te voeren. De Nieuwkoopse bijdrage is dan 28.000 euro.

B-raad toe

Na afloop van de meningsvormende raad, wil men nog een korte besluitvormende raadsvergadering houden over bovenstaand onderwerp.