Onderhandelen: pitchen, praten en luisteren

Nieuwkoop – In het gemeentehuis in Nieuwveen is vanavond (dinsdagavond 17 april) een openbare avond, waarbij maatschappelijke partijen de gelegenheid hebben hun wensen en ideeën kenbaar te maken aan de onderhandelende politieke partijen.

De bijeenkomst is in het kader van de coalitiebesprekingen tussen Samen Beter Nieuwkoop, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop. Het gaat om input voor het coalitieakkoord. Niet alleen leden van SBN, CDA en NN zijn welkom, maar ook raadsleden en fractieassistenten van de andere partijen zijn welkom om bij te dragen aan het doel van de avond: “ophalen van informatie” (dus vragen stellen).

Er wordt dinsdagavond in drie groepen gesproken, over Fysiek / Maatschappelijk / Overig. Dan hebben de aanwezigen het o.a. over kansen en bedreigingen / ambities / eigen plannen / wensen van anderen / samenwerkingsvormen)

De bijeenkomst van dinsdagavond wordt afgesloten met een terugkoppeling. Met die aandachtspunten gaan de coalitieonderhandelaars verder werken aan een akkoord. Het coalitieakkoord wordt een akkoord op hoofdlijnen. Los van deze bijeenkomst zijn fractievoorzitters van niet-coalitievormende partijen al per mail uitgenodigd om input voor het coalitieakkoord te leveren.

Het streven is om donderdag 26 april de resultaten in de gemeenteraad te bespreken en de wethouders voor te dragen voor benoeming.