Ondernemers bevraagd

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop gaat een enquête houden over het Ondernemersklimaat.

vonieuwkoop

Ook de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) hecht waarde aan deze enquête, omdat het (nieuwe) inzichten kan opleveren. Onder andere belangrijk bij het opstellen van de beleidsvisie die bedoeld is als input voor de politieke partijprogramma’s ivm de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

V.O.N. ondersteunt dan ook de oproep van de gemeente om de enquête in te vullen. Dit kan schriftelijk maar ook digitaal via de toegezonden inlogcode. In de enquête is ook een vraag opgenomen over een Ondernemersfonds. V.O.N. is hier zelf mee bezig zoals ook al aangegeven in de stukken voor de algemene leden vergadering van 15 mei. Ook gaat de V.O.N. nog eigen leden raadplegingen houden op basis van een uitgewerkt voorstel. Het is uiteindelijk het draagvlak onder de V.O.N. leden dat bepalend is of het bestuur een verzoek doet tot oprichting van een ondernemersfonds bij de gemeente.