Onderzoek fietspad kan van start

Nieuwkoop – Er kan een onderzoek gestart worden naar de haalbaarheid van een vrijliggend fietspad van ‘t Haasje naar Ter Aar.

Nadat de provincie heeft toegezegd te willen meewerken (en financieren) wil de gemeente plannen gaan maken. Dat kost 48.000 euro, maar de provincie betaalt de helft. De raad ging donderdag 11 mei akkoord met de andere helft: 24.000 euro.

Het gaat dan om de voorbereiding van de kosten voor de aanleg van het fietspad langs de Zevenhovenseweg van ‘t Haasje naar Ter Aar. Deze voorbereiding bestaat onder meer uit de volgende werkzaamheden: voorbereiding en inventarisatie, communicatie en afstemming met betrokkenen, uitzoeken technische risico’s, opstellen kostenraming en het opstellen van een voorontwerp.

Het project ligt wel gevoelig bij de bewoners, grondeigenaren en grondgebruikers langs de Zevenhovenseweg. De raad vroeg wethouder Elkhuizen om goed in overleg met de bewoners te blijven. Elkhuizen zei dat zeker te zullen doen en wil ze zelfs bij de planvorming betrekken. Remco Hendriks (SBN) temperde het enthousiasme enigszins: ‘Het niet alleen om de bewoners, maar vooral ook om de veiligheid van fietsers.’