Onderzoek Wmo-loket

Nieuwkoop – De gemeente voert elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van het Wmo-loket.

gemeente-nieuwkoop

Bij het Wmo-loket kunnen inwoners terecht met een vraag over zorgvoorzieningen. We vragen bij het onderzoek naar de ervaringen met het Wmo-loket, zoals de toegang tot ondersteuning via het Wmo-loket, de kwaliteit van de ondersteuning en hoe de ondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid van inwoners. Voor het onderzoek gebruiken we tien vragen die landelijk zijn vastgesteld. Zo kunnen we de uitkomsten van het onderzoek vergelijken met andere gemeenten en het landelijke gemiddelde.

Heeft u in 2016 gebruik gemaakt van een Wmo voorziening? Dan kan u van ons een brief met een vragenlijst ontvangen. De vragenlijst bevat 10 vragen en uw antwoorden verwerken men anoniem.