Onderzoeksresultaten woonwensen bekend

Nieuwveen – De Woonzorgzone Nieuwveen wordt vanaf heden Centrumlocatie Nieuwveen genoemd. De woonwensen van ouderen in de omgeving zijn inmiddels genoteerd.

wozozo nveen

Het eerste en afgekeurde ontwerp voor de WoZoZo

Aanvankelijk (al in 2009) wilde de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) ism gemeente, Wijdezorg en Ipse de Bruggen op de centrumlocatie A.H.Kooistrastraat senioren en zorgappartementen realiseren. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan en daarom wil WSN nu graag samen met de geïnteresseerden tot een nieuw passend plan voor deze locatie komen.

WSN en de gemeente Nieuwkoop hebben samen d.m.v. een enquête onderzocht wat de woonwensen van ouderen zijn en in hoeverre er interesse is het in realiseren van appartementen op de centrumlocatie in Nieuwveen.

Reacties

Bijna 100 vijftigplussers hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is een flink aantal, maar onvoldoende om op basis van hun mening iets te kunnen zeggen over alle ouderen in de kernen Nieuwveen, Zevenhoven, Vrouwenakker en Noordeinde.

WSN vindt het belangrijk om de (toekomstige) bewoners te betrekken bij de verdere planvorming. Er zal een klankbordgroep uit betrokken inwoners van Nieuwveen worden samengesteld, die bij de verdere uitwerking van het plan worden betrokken. De planning is erop gericht in 2020 te kunnen starten met bouw.

In de eigen kern (zelfstandig) oud kunnen worden

Veel van de ondervraagden hebben interesse in een appartement op de centrumlocatie. Hoewel de meeste ondervraagden gelukkig nog prima zelfstandig kunnen wonen zonder aanvullende zorg, geeft toch iets meer dan 70% aan dat hun huidige woning niet geschikt is voor mensen die moeilijker ter been zijn. De ondervraagden die willen verhuizen naar de centrumlocatie zoeken een zelfstandig appartement, dichtbij voorzieningen met mogelijke zorg op afroep en een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Vanzelfsprekend vindt men de grootte van het appartement en de huurprijs ook belangrijk.

Het vervolg

Woningstichting Nieuwkoop gaat aan de hand van de resultaten van het onderzoek verder aan de slag met de planontwikkeling voor de locatie. Op basis van onderzoek lijkt het op de plek goed mogelijk om 30-35 zelfstandige appartementen te realiseren met minimaal 2 slaapkamers. De appartementen zullen grotendeels voor ouderen zijn, maar mogelijk worden er ook wat appartementen voor jongeren gerealiseerd.