Onkruid vergaat niet

Nieuwkoop – De gemeente krijgt veel meldingen en foto’s toegestuurd van onkruid. Door het warme en vochtige weer groeit het onkruid op dit moment erg hard.

gemeente-nieuwkoop
Sinds 2016 is de gemeente verplicht om het onkruid op een milieuvriendelijke manier te bestrijden met heet water en branders. Dit is minder effectief dan chemische bestrijding.
De onkruidbestrijding besteedt de gemeente uit aan een aannemer. Er is regelmatig controle of zij aan hun onderhoudsverplichting voldoen maar vragen ook u als inwoner om meldingen over onkruid door te geven via www.nieuwkoop.nl/melding en de exacte locatie aan te geven.
Ter plekke wordt bekeken of het onkruid op de juiste manier is bestreden of dat de locatie wellicht vergeten is. Dat wordt besproken met de aannemer die de onkruidbestrijding uitvoert en meestal wordt op deze locaties dan alsnog of nogmaals het onkruid bestreden.