Ontwerp je eigen woonwijk

Nieuwkoop – De gemeente is druk bezig om de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord te ontwerpen. Niet alleen, maar in samenwerking met inwoners en belangstellenden. Op 31 januari is er een bijeenkomst.

Gezamenlijk wil men puzzelen hoe deze woonwijk aantrekkelijk, bijzonder en duurzaam kan worden. Voorkeuren over type woningen, de woonomgeving, duurzaamheid en manieren van samen leven worden aan alle kanten gewikt en gewogen. Op grote plattegronden verkennen de aanwezigen op 31 januari hoe met de vele ideeën over het wonen, de omgeving, het verkeer en duurzaamheid een bijzondere woonwijk te maken is en wat dit betekent voor de omgeving. Door samen te ontwerpen, worden keuzes gemaakt, ziet men wat het combineren van ideeën betekent en waar extra aandacht nodig is.

Samen ontwerpen betekent niet dat de nieuwe woonwijk direct af is, maar er is wel een gezamenlijk doel. Wie wil meedoen is welkom:

Woensdag 31 januari om 19.30 uur bij Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59 Nieuwkoop.