Onveilig fietsen of te hard rijden

Nieuwkoop – In de raadsvergadering van donderdag 30 november discussieerde de raad over de (on)veiligheid van fietsers op de Zevenhovenseweg.

fietspad

Het plan om een losliggend fietspad vanaf het Haasje naar Korteraar aan te leggen is alweer in rook opgegaan. Aanwonenden willen geen land afstaan, omdat autoverkeer te hard rijdt. Wel willen aanwonenden een veiliger situatie. Bewoner W. vd Hulst zei dat als inspreker. Th. De Boer zei namens de dorpsraad Zevenhoven/Noordeinde i.o. dat heel veel inwoners graag een veilige route via de Zevenhovenseweg gerealiseerd willen zien.

In de oorspronkelijke plannen zouden gemeente en provincie elk 1,5 miljoen ophoesten. Over onteigening wil alleen de VVD nog denken, maar de andere partijen laten die gedachte al varen. Omdat het fietspad er niet komt, is onzeker of de provinciale bijdrage ook vervalt. Eerder al discussieerde de raad al hierover tijdens de begrotingsraad en het geld leek al richting Westkanaalweg te gaan (onveilige stukje Vijfgatenbrug – Aardam)

Voor 45 mille stelt het college nu voor om een aantal aanpassingen te doen. (chicanes weg en meer drempels aanleggen)

Van der Lee (D66) stelde voor om dat nu meteen te gaan doen. ‘Dan maken we het nu meteen een beetje veiliger en bekijken we later wat we nog meer kunnen doen.’

Het rapport van Antea (onderzoeksbureau) met de twee voorstellen (fietsstraat en gescheiden fietspad) kwam bijna niet ter sprake. De discussie ging vooral over het verdelen van die 1,5 miljoen, waarvan men niet zeker weet of dat nog wel beschikbaar is.

Wethouder Elkhuizen zei dat hij op zijn vraag (Of dat geld ook anders voor fietsveiligheid ingezet mag worden) geen duidelijk “ja of nee” van de provincie had gekregen. De Kleer (VVD) wilde een duidelijk antwoord van de provincie horen. ‘Ik zie uw VVD lid van de Provinciale Staten hier in de zaal zitten, dus vraag het hem,’adviseerde Elkhuizen. (Frits Paymans zat op de publieke tribune – red)

Ook bi j dit onderwerp mochten de insprekers achter nog wat zeggen. W. vd Hulst hamerde op het meeste onveilige deel, dijkopgang bij Korteraar. Th. De Boer stelde voor om zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Als tip gaf de Zevenhovenaar mee om vooral inhoudelijk met elkaar te discussiëren en de zendtijd voor politieke partijen op een ander moment te houden.

Op 14 december praat de raad verder om er een besluit over te nemen.