Op weg naar nieuwe gemeenteraad

Nieuwkoop – Nu we weten wat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is, kan er gesproken worden over een nieuw te vormen coalitie. Vanavond al, is er een eerste “verkenning”.

Vanavond, vrijdag 23 maart praten de lijsttrekkers (met eventueel een tweede man/vrouw) over de verkiezingsuitslag en het formatieproces.

Coalitieonderhandelingen

In de gemeentepolitiek is de coalitie een samenwerking tussen verschillende politieke partijen. Zij hebben meestal een meerderheid in de raad. Partijen die niet in de coalitie zitten, vormen de oppositie. Na de verkiezingen bekijken de politieke partijen onderling wie er samen de bestuurscoalitie kunnen vormen. Samen moeten ze een stabiel bestuur van de gemeente Nieuwkoop zijn. Vanavond bespreken de lijsttrekkers wat voor een formatieproces ze willen volgen. Dit kan op verschillende manieren door bijvoorbeeld een informateur te benoemen, de grootste partij die de andere partijen uitnodigt, een raadsprogramma op te stellen, enz.

Maar er moet ook van alles geregeld worden. Elke kandidaat die gekozen is, moet daarvan op de hoogte worden gesteld. De gekozen kandidaat raadsleden moeten aangeven dat zij bereid zijn om zitting te nemen in de gemeenteraad; want als zij dat nog niet willen (bijv. vanwege privéomstandigheden) of nog niet mogen dan wordt een volgende kandidaat van die kieslijst benaderd.

Controle van de nieuwe raadsleden

Vervolgens moet elk gekozen lid een aantal documenten over zichzelf overhandigen aan de ‘oude’ raad. Die onderzoekt op 27 maart of het gekozen lid in de raad mag plaatsnemen. Je moet namelijk aan een aantal eisen voldoen om in de raad te mogen zitten. Een raadslid: woont in de gemeente Nieuwkoop; is 18 jaar of ouder; is niet uitgesloten van kiesrecht en is niet tegelijkertijd minister, staatssecretaris, burgemeester of ambtenaar van de gemeente Nieuwkoop.