Opening Aardamseweg

Ter Aar – De officiële opening van de Aardamseweg is op woensdag 13 september. Wethouder Guus Elkhuizen opent de weg samen met aannemer Bunnik Groep.

Gemeente NKP logo
Werkgroep Verkeersveiligheid Aardamseweg die bestaat uit aanwonenden en de klankbordgroep Veilig Verkeer Ter Aar Zuidwest zijn nauw betrokken geweest bij de reconstructie van de Aardamseweg. Geert Martens voorzitter van de klankbordgroep Verkeer Ter Aar Zuidwest kijkt terug op een succesvolle samenwerking “In de voorbereiding van de werkzaamheden Reconstructie Aardamseweg heeft de klankbordgroep aangedrongen om verkeersveilige maatregelen te treffen, zeker voor onze meer kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals schoolgaande jeugd. Ook de uitvoering in fasen met goede omleidingsroutes was een wens om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Soms blijkt de praktijk anders dan gedacht, in zulke gevallen bleek snel overleg tussen klankbordgroep, gemeente en projectleider van Bunnik direct tot aanpassingen te leiden. Wij hebben deze vorm van samenwerking als uiterst positief ervaren.” Hugo van Sprang, Tom Philippus en Frans Könst van de werkgroep Verkeersveiligheid Aardamseweg geven aan: “Tijdens een barbecue van Aardamseweg bewoners in 2014 zijn wij tot actie gekomen. De verkeersveiligheid was een belangrijk gesprekspunt. We merkten dat er ondanks een vrachtwagenverbod het landbouw- en vrachtverkeer toenam. Een bewonersenquête onderstreepte dit: Aardamseweg vrij van landbouw-en vrachtverkeer. De gemeenteraad heeft vervolgens het verkeersveiligheidsplan Aardamseweg vastgesteld. De hele weg 30 km zone en geen landbouw- en vrachtverkeer. Nu is deze prachtige dorpsweg werkelijkheid geworden. Wij zijn dankbaar voor de geweldige organisatie en uitvoering.”