Openluchtdienst Woerdense Verlaat

Woerdense Verlaat – Op het kerkplein voor de Schutse wordt op maandag 5 juni (2e Pinksterdag) een open lucht dienst gehouden.

openluchtdinst

Archieffoto van Openluchtdienst in eerdere jaren

De muziek wordt verzorgd door de band Relion van Ivan Verkerk. De muziek die Relion maakt komt voort uit een passie voor Jezus Christus.

Gerrit de Haan komt vertellen over het thema “Heilige Geest zweverig?” De dienst begint om 10.00 uur en bij minder goed weer zal de dienst WEL doorgaan maar dan in het kerkgebouw.

Bezoekers zijn welkom, wat eerder mag ook, want de band is al aanwezig. Voor de kinderen is er na afloop een verrassing. Na de dienst is er zoals vanouds ook koffie/thee en limonade en wat lekkers.

Collecte

Tijdens de dienst zal er gecollecteerd worden voor ons zendingsjaarproject voor Rik en Caroline Mager in Rwanda

Vanuit de Protestantse Gemeente Zevenhoven en de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat zijn Rik en Caroline uitgezonden naar Kamembe, een plaats in het zuidwesten van Rwanda, om hun theologische en orthopedagogische kennis en ervaring in te zetten voor het Koninkrijk van God.

Dit doen zij samen met de Anglicaanse kerk in het bisdom Cyangugu.

Zie voor meer info: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user_id=1019243