Opnieuw ledenvergadering EHBO

Nieuwveen – Omdat in de vergadering van EHBO Nieuwveen op 7 maart helaas niet het statutair vereiste quorum van tenminste twee/derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd was, konden er t.a.v. de voorgestelde statutenwijziging geen geldige besluiten worden genomen.

Er is dus een tweede ledenvergadering nodig en die gaat plaatsvinden op woensdag 21 maart om 19.00 uur in de Ringkant.

Het tijdstip van 19.00 uur is zo gekozen, omdat er om 19.30 uur een EHBO cursus Wandelletsel (alleen voor die leden die zich daarvoor hebben opgegeven) gepland staat.
De voorgestelde statutenwijziging is al tijdens de ALV van 7 maart uitvoerig besproken en daarom zal de behandeling naar verwacht nu niet veel tijd in beslag nemen.