Oude Spoorbaan moet veiliger

Nieuwkoop – Een collegevoorstel om de Oude Spoorbaan (tussen Achterweg en De Hoef) verkeersveiliger te maken, leverde donderdag 1 november flink wat discussie op.

Het college wil o.a. de bermen draagkrachtiger maken met grasbetontegels, de maximumsnelheid verlagen naar 60km p/u, de belijning aanpassen en instemmen met fysieke maatregelen om de maximum snelheid daadwerkelijk af te dwingen. Dat moet ongeveer € 120.000,- gaan kosten.
Jop van der Pijl (SBN) vroeg zich af of er dan juist niet mee inhalers zouden komen. Quinten van Dobben (VVD) sprak over het waterbed-effect: ‘Dan krijgen Noorden en Woerdense Verlaat straks nog meer drukte.’ Leon Zoet (CDA) rekende Van Dobben voor dat het terugbrengen van 80 naar 60 km p/u de automobilist straks 7 seconden (!) scheelt en denkt dat er niet zo veel zal verschuiven.
De liberalen zaten echter op doorstroming en doorrijden. Tom de Kleer (VVD): ‘U degradeert deze weg.’
Jord Koppejan (D66) vroeg zich af, waarom nu juist deze weg wordt aangepakt. ‘Op zowel West- als Oostkanaalweg gebeuren meer ongelukken.’
De VVD wilde het voorstel als “niet rijp voor besluitvorming” bestempelen. Bas Oostwouder (NN) en later ook Lisette Keijzers (SBN) stelden voor om wel alvast die gras-betonblokken neer te leggen en de andere maatregelen pas uit te voeren na onderzoek.
De wethouder en haar ambtenaar legden uit dat er ook intensief overleg met de gemeente Ronde Venen is, om gelijktijdig de weg aan te pakken. Het stukje vanaf de dijk tot aan de brug in De Hoef is namelijk Ronde Venen.
Op donderdag 15 november zal er nogmaals gediscussieerd worden in de besluitvormende vergadering.