Ouderen benoemen pijnpunten

Zevenhoven – KBO/PCOB en Seniorenplatform van Nieuwveen, Zevenhoven en Vrouwenakker hebben woensdagmiddag met ouderen gesproken over eventuele pijnpunten.

De samenwerkende organisaties willen gezamenlijk een signaal afgeven richting politiek. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en voor die tijd wil men de politieke partijen informeren.

‘Wat leeft er in de kernen? Wat gaat goed of niet goed? Waar zou men wat aan moeten doen?’

Gespreksleider Onno Marré leidde de bijeenkomst in de Oranjerie te Noordeinde. Een aantal ouderen en een afvaardiging van dorpsvereniging Nieuwveen was aanwezig.

Voor de pauze werd gesproken over Verkeer en Vervoer. Er waren voorstellen om de Dobbe als eenrichting straat in te richten. Parkeerproblemen zijn er vooral in de smalle straten van Noordeinde, Zevenhoven en Nieuwveen (o.a. hoek Molenlaan/Schoteveld blijft lastig). De oversteekplaats op de Speelmanweg, het onoverzichtelijk oprijden van de dijk, het fietspaaltje op het fietspad bij Vrouwenakker en een fietspad op de dijk achter de Oude Nieuwveensweg kwamen allemaal ter sprake.

Bij het onderwerp Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting kwam de WoonZorgZone van Nieuwveen naar voren (‘Het duurt veel te lang.’) Er staat vaak water onder de huizen, het onderhoud van Vestia huurwoningen laat te wensen over. Om doorstroming van oudere, alleenstaande huurders te bevorderen zou de huur niet meteen omhoog moeten. ‘Dan is het voor een oudere aantrekkelijk om te verhuizen naar een kleinere woning.’ Voorts werd om visie gevraagd voor vrijkomende locaties. (JodeDo school Noordeinde en over een paar jaar ook de scholen van Nieuwveen)

wozozo nveen

Gebouwen in woonzorgzone die werd afgekeurd in Nieuwveen

Na de pauze ging het over (ouderen) zorg en Wmo. Niet alle ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Gezond en gezamenlijk in een complex wonen kan heel aantrekkelijk zijn. Voorbeelden als Vijverhof, Aar en Amstel en Futurahuis werden genoemd. Het ging ook over de eigen bijdrage of kosten, die gemaakt moeten worden. ‘Vaak moet de partner maar zien hoe hij of zij er komt.’ De maatschappelijke stage (nieuwe kabinet) en koppeling met mantelzorg werd woensdag ook gemaakt.

Als laatste onderwerp werd Veiligheid en Milieu benoemd. De aanwezigen voelen zich redelijk veilig en zijn zich bewust van colporteurs. Niettemin waren er ook voorbeelden van ouderen die dergelijke bedriegers hadden binnengelaten.

Over milieu had men niet zo veel meer te zeggen, behalve dat de zakken voor plastic vaak wegwaaien. Eén van de aanwezigen tipte dat de gemeente bevestigingshaken aan lantaarnpalen kan maken. De meeste aanwezigen ervaren weinig last van vliegtuigen, maar vonden wel dat er niet nog meer over de kernen gevlogen moet worden.