Pappen en nathouden

De woningstichting gaat de woonbehoefte van Nieuwveners peilen. Alweer!

Rekel

Het is bij de WSN al net zo dwaas als bij de gemeente. Ambtelijke molens draaien langzaam, wordt nog maar eens bevestigd. Al in 2009 zat er een grote groep bewoners in ‘t Anker bijeen om te luisteren naar de bouwplannen en om vervolgens de woonwensen kenbaar te maken. We zijn inmiddels acht jaar verder.

Ook acht jaar geleden vonden de ondernemers dat de bewegwijzering en infrastructuur op bedrijventerrein Bovenland wel beter kon. In die tijd begonnen de ondernemers van het Regthuysplein al te roepen dat het Kennedyplein een splijtzwam zou blijken te zijn.

En ja, natuurlijk zijn er ook zaken gerealiseerd in Raarmeer.

Maar die etterende en stinkende wonden gaan maar niet weg.

In maart 2018 mag u weer nieuwe heelmeesters kiezen

Rekel