Participatie is voldoende, maar kan beter

Nieuwkoop – Er komt een bijeenkomst met de gemeenteraad over de burgerparticipatie. De Rekenkamer heeft een rapport opgesteld

gemeente-nieuwkoop

De gemeenteraad wil zich, via een oriënterende bijeenkomst op 5 oktober, laten informeren over de ervaringen met burgerparticipatie en -initiatieven in Nieuwkoop.

Aanleiding daarvoor is het afgeronde onderzoek naar burgerparticipatie door de Rekenkamer Nieuwkoop. In de eindconclusie stelt de Rekenkamer dat participatie over het algemeen iets minder goed wordt voorbereid door de gemeente Nieuwkoop. Nieuwkoop scoort lager ten opzichte van andere gemeenten die meedoen aan de Landelijke Benchmark Burgerparticipatie: 60 versus 64, op een schaal van 0 tot 100.

Meer in detail vertelt het rapport dat er zes participatietrajecten waren geselecteerd ( Netwerk Ontdek Nieuwkoop, Opstellen Subsidiebeleid, DNA Nieuwkoop, Kinderboerderij, Snel Internet buitengebied en Ontwikkeling Land van Koppen)

Uit de groep van deze zes geselecteerde trajecten zijn in eerste instantie drie trajecten geselecteerd voor nader verdieping, te weten: NON, Subsidiebeleid en DNA. Bij deze drie verdiepende trajecten was echter sprake van onvoldoende respons voor een betrouwbare verdieping. Om de respons te vergroten is in een tweede ronde de enquête nogmaals uitgezet. Twee trajecten hebben een daadwerkelijke hogere respons opgeleverd, te weten Subsidiebeleid en NON.

Het algemene beeld voor de gemeente Nieuwkoop is dat door inzet van burgerparticipatie de realisatiekracht en de bijdrage aan democratie (invloed van burgers) gemiddeld ongeveer gelijk is aan die van andere gemeenten.

Met scores tussen 69 en 77 (op een schaal van 0 tot 100) op de vier kwaliteitsmaatstaven: realisatiekracht, democratie, kwaliteit van samenwerking en professionele vormgeving scoort het traject Opstellen subsidiebeleid goed en (bovengemiddeld) ten opzichte van de andere trajecten van de gemeente Nieuwkoop.

Met scores tussen 42 en 67 (op een schaal van 0 tot 100) op de vier kwaliteitsmaatstaven: realisatiekracht, democratie, kwaliteit van samenwerking en professionele vormgeving scoort het traject Ontwikkeling Land van Koppen slecht ten opzichte van de andere trajecten van de gemeente Nieuwkoop.

Voor deze avond (5 oktober) zijn inwoners uitgenodigd die met burgerinitiatieven bezig zijn of zijn geweest. Na een toelichting van de directeur Rekenkamer (Peter Struik), volgen “ronde tafelgesprekken” met de aanwezigen en tenslotte zal Peter Struik aanbevelingen uit het rapport verder verrijken en concretiseren vanuit voorbeelden van onderzoek in andere gemeenten.

Wie erbij wil zijn kan zich aanmelden bij de griffie? U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.