Participatieproces Sportnota: veel gedoe

Nieuwkoop – Er is al heel veel gezegd over het opstellen van uitgangspunten voor een Sportnota. Wethouder Elkhuizen had wel een voorstel gemaakt, maar voor hem hoeft het eigenlijk niet. Hij kreeg gelijk.

‘U als raad heeft het college gevraagd om via een participatieproces te komen tot uitgangspunten voor doelmatig en efficiënt beheer van de binnensportaccommodaties. Wij zijn als college daar allang mee bezig. We praten in goed overleg met de beheerders van de hallen en ook de gevraagde bezuinigingen zijn voor een groot deel behaald. Naar de toekomst toe lijkt het ook steeds beter te gaan. Waarom kunnen we het niet gewoon bij het oude (of beter gezegd, het inmiddels ingezette beleid) houden?’
Elkhuizen pareerde daarmee de bezwaren van onder andere NN dat het te lang duurt. NN had ook SGP/CU en CDA bereid gevonden om via en amendement te onderzoeken of het beheer nog met 1 jaar verleng kan worden. Schrama: ‘Het participatieproces gaat volgens ons lang duren en dan willen wij de beheerders meer zekerheid geven.’

Hoekstra (D66) en later ook Elkhuizen vonden dat helemaal geen zekerheidje en bovendien zou dat juridisch waarschijnlijk niet eens kunnen. ‘Waarom niet gewoon nog een keer 5 jaar er aanplakken? Dan weten we hoe de hal bij het IKC Ter Aar erbij staat, dan weten we hoe het meer-gebruik (Ashram naar Steupel – red) zich in Nieuwkoop ontwikkelt en weten we over het combi-beheer in Nieuwveen en Zevenhoven nog betere resultaten oplevert. (Hugo Bakker beheert De Ringkant en De Vlijt)

Uiteindelijk was er onvoldoende steun voor een amendement van NN, CDA en SGP/CU waarin deze partijen vroegen om de looptijd van de beheer-overeenkomsten met een jaar te verlengen en een klankbordgroep in te stellen voor een participatie-traject.
Na een schorsing kwam er een gewijzigd amendement waarin werd gezegd dat de raad voor keuze A gaat (gewoon doorgaan in huidige beheer-situatie en geen onderzoek te doen naar een andere wijze van beheer.
Het blijft voorlopig zoals het is en het college krijgt het vertrouwen om door te gaan op de weg die het reeds bewandeld.