Pinksterdienst in open lucht

Woerdense Verlaat – De Zending en Evangelisatie commissie van Woerdense Verlaat houdt een Openluchtdienst op maandag 5 juni 2e Pinksterdag.

kerkdienst

De muziek wordt verzorgd door de band Relion van Ivan Verkerk. De muziek die Relion maakt komt voort uit een passie voor Jezus Christus. Gerrit de Haan vertelt over het thema: Heilige Geest zweverig?

De dienst begint om 10.00 uur op het kerkplein voor de Schutse te Woerdense Verlaat.

Bij minder goed weer zal de dienst WEL doorgaan maar dan in de Kerk.

Bezoekers/kerkgangers zijn welkom. Dat mag best een kwartiertje eerder, want de band is dan al aanwezig. Voor de kinderen is er na afloop een verrassing. Voor iedereen is er zoals vanouds koffie/thee en limonade en wat lekkers.

Tijdens de dienst zal er gecollecteerd worden voor ons zendingsjaarproject voor Rik en Caroline Mager in Rwanda