Plannen en bouwrijp maken Driekoppenland

Noorden – Het bouwrijp maken van Driekoppenland start eind deze maand. Vorige week sloten bouwers al een overeenkomst.

Bouwplannen / CPO

Er zijn al genoeg bouwplannen. Woningstichting Nieuwkoop gaat een aantal huurwoningen bouwen en er is ook al een CPO-groep ‘De Groene Koet’. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Vorige week ondertekenden de deelnemers en wethouder Elkhuizen deze samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 8 huizen op Driekoppenland.

Voorbelasten is klaar

Begin dit jaar is er een laag zand/grond aangebracht op de locatie ‘Driekoppenland’  in Noorden. Dit noemen we voorbelasten. Na het aanbrengen moet de voorbelasting ongeveer een half jaar blijven liggen. Hiermee zorgt men ervoor dat de grond zo min mogelijk gaat verzakken. Die periode van een half jaar is inmiddels voorbij.

Dit betekent dat nu riolering en bouwwegen worden aangelegd. Deze werkzaamheden rondt men waarschijnlijk voor het einde van het jaar af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw. De start van de bouw staat momenteel gepland vanaf het tweede kwartaal van  2019.

Route bouwverkeer

Het bouwverkeer voor de wijk Driekoppenland rijdt via de bestaande wegen, waaronder de Gerberastraat. Voor het bouwverkeer is vorig jaar in samenspraak met de bewoners van de Gerberastraat en Prolkade een verkeersplan opgesteld. Dit verkeersplan is ook van toepassing voor het bouwverkeer van deze werkzaamheden.

Om voor zo min mogelijk overlast te zorgen tijdens de werkzaamheden, worden verschillende verkeersmaatregelen toegepast:

  • Er hangen smileys die het verkeer wijzen op hun snelheid.
  • Het bouwverkeer moet stapvoets rijden in de Gerberastraat en minimaal in de eerste week van het werk is een verkeersregelaar aanwezig.
  • Op tijden dat kinderen naar school gaan (tussen 08.00 – 08.30 uur en 15.15 – 15.45) rijdt er geen bouwverkeer.