Plannen voor Visvijver Ons Stekkie

Nieuwkoop – Bij de herinrichting van de Noordse Tuindersbuurt komt ook een visvijver. De plannen hiervoor liggen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over een gebied van circa 1,5 hectare in de Noordse Buurt op de hoek Veenweg/Ir. J. Nysinghweg. In dit gebied kan een aantal visvijvers aangelegd worden met bijbehorende kleinschalige horeca/detailhandel en een parkeerterrein.

Het plan ligt sinds 24 mei zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunt u reageren op het plan door een ‘zienswijze’ in te dienen bij de gemeenteraad, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl.

U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het Klant Contact Centrum aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen.