Pleisters nodig bij Vernieuwd Verbonden

Nieuwkoop – Vernieuwd Verbonden zou beter Vernieuwd Verbinden kunnen heten. Er staan nogal wat Ter Aarders tegenover elkaar.

In de meningsvormende raad werd donderdag 18 januari gediscussieerd over de vaststelling van het bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden. Het gaat dan om:
– Integraal Kind Centrum,
– Sporthal
– Woningbouw, waaronder ouderenhuisvesting en zorg
– Rotonde ter plaatse van de kruising Aardamseweg-Westkanaalweg
De discussie ging vooral over het IKC en de sporthal. Er werd ruim 2 uur gediscussieerd met raadsleden en gasten (stakeholders en insprekers).
Grote probleem is dat niet iedereen voldoende op de hoogte is gebracht. Wel is gepraat met de “strijders” voor behoud van De Vlinder. Maar nu besloten is dat er een nieuwe sporthal (en geen gymzaal) bij het IKC komt, blijken omwonenden niet op de hoogte te zijn. Zij zien een groot blok beton van 15,5 meter hoog in hun gezichtsveld verrijzen. Sommige inwoners zijn bang dat het allemaal te kolossaal wordt en dat er geen speelruimte voor de jeugd overblijft. ‘We zijn een dorp en geen stad.’
In totaal waren er 6 insprekers en zij alle pleitten voor de zogeheten coördinatie-procedure. Dan worden verschillende procedures tegelijk uitgevoerd en blijft en ruimte voor voldoende inbreng.
Wethouder Pietersen legde uit dat zo’n procedure wel langer duurt dan de beide afzonderlijke trajecten. Dar was niet iedereen het mee eens: ‘Als wij naar de Raad van State gaan, zou het nog wel eens langer kunnen duren.’
Het werd de raad duidelijk dat er vooral op verschillende manieren informatie was gedeeld en niet iedereen was overal van op de hoogte.
De boze bezwaarmakers/insprekers zeiden het een goede zaak te vinden dat er iets moois in Ter Aar komt, maar eisen dat het in samenspraak gaat.
De opmerking van Martin Hoekstra (D66) dat die sporthal er sowiso komt, viel verkeerd. ‘Dit is nu zo’n signaal dat u gewoon niet luistert,’ sprak inspreker Meijer. In diezelfde discussie vroeg Hoekstra of een coördinatieprocedure de partijen wat nader tot elkaar zou kunnen brengen. ‘Dat is heel goed mogelijk,’antwoordde diezelfde heer Meijer.
Van Belzen (SGP/CU) vroeg of er nog ruimte voor onderhandeling was. ‘Wil de gemeente extra betalen voor een verdiepte sporthal? Wil het IKC dan nog wat langer wachten?’
De raad is wel geneigd om wat meer te betalen als de sporthal wat dieper in de grond ligt, het IKC wil eigenlijk zo snel mogelijk een nieuw pand.
Wethouder Pietersen legde nog uit: ‘Eigenlijk hadden we gehoopt in 2018 het IKC te kunnen openen, maar het lijkt nu al naar 2020 te gaan. Nog langer wachten willen we niet.’
Op 1 februari zal dit onderwerp opnieuw de nodige tijd vragen. Het is dan ook mogelijk dat er moties en/of amendementen komen over een verdiepte aanleg van de sporthal en wellicht over een gewijzigde procedure (coördinatie).