Presentatie eerste plannen Buytewech-Noord

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop houdt op woensdag 16 mei een informatiebijeenkomst waarbij inwoners kunnen reageren op zogeheten vlekkenplannen inzake de woonwijk Buytewech-Noord.

Deze bijeenkomst is op woensdag 16 mei van 19:30 – 21:30 uur (inloop vanaf 19.15, start presentatie 19.30) bij Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59 in Nieuwkoop.
De afgelopen periode konden inwoners en andere belangstellenden meedenken over de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord. Met alle ideeën, vragen en reacties uit eerdere bijeenkomsten heeft de gemeente drie verschillende vlekkenplannen gemaakt. In zo’n vlekkenplan staat op hoofdlijnen waar de woningen komen, waar plek is voor groen in de wijk, hoe men omgaat met Park Buytewech, waar de verschillende (toegangs)wegen komen en wat de wijk bijzonder maakt.

Op basis van de reacties op de getoonde vlekkenplannen maakt de gemeente een voorstel voor het college van B&W en de gemeenteraad. De raad zal dan naar verwachting in juli een keuze maken uit de drie voorgestelde vlekkenplannen.