Presentatie onderzoek werk in de zorg

Regio – Care2Care presenteert op woensdagochtend 25 oktober de resulatten van het arbeidsmarktonderzoek zorg en welzijn aan zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en onderwijs uit de regio Midden-Holland en Holland Rijnland.

care2care
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, hoe verwachten we dat de toekomst eruit gaat zien en wat zijn mogelijke oplossingen?
Na een aantal jaren van dalende werkgelegenheid neemt tussen 2015 en 2016 de werkgelegenheid in zorg en welzijn weer toe. Verwacht wordt dat deze toename de komende jaren doorzet. Binnen deze sectoren kunnen werkgevers momenteel maar moeilijk aan personeel komen. Het gaat dan vooral om hoger opgeleid personeel. Naar verwachting blijft deze krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren bestaan.

Het arbeidsmarktonderzoek van Care2Care brengt de huidige en toekomstige tekorten in kaart. Deze informatie is de basis voor zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en onderwijs bij het maken van beleid voor de toekomst. Daarnaast zijn er oplossingsrichtingen in het rapport opgenomen. Oplossingsrichtingen waarbij samenwerking centraal staat. Want alleen samen kunnen we een evenwichtige arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn realiseren. Nu en in de toekomst.

De presentatie is 25 oktober om 09.30 uur in Flora, Parklaan 4 te Boskoop. Meer info en/of aanmelden via een e-mail aan misha@care2care.nl   o.v.v. Arbeidsmarktonderzoek 2017.