Raad oriënteert zich over leerplicht

Nieuwkoop – De gemeenteraad houdt donderdag 8 februari om 21.00 uur een oriënterende bijeenkomst in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1).

De gemeenteraad van Nieuwkoop wil zich via deze oriënterende bijeenkomst laten informeren over de werkwijze van Bureau Leerplicht Alphen aan den Rijn. Bijvoorbeeld hoe de communicatie loopt met scholen en andere instanties zoals de Jeugd- en Gezinsteams.
‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. Inwoners zijn uiteraard ook van harte welkom
Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie? Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Meer informatie staat op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad