Raad over geld en goede raad

Nieuwkoop – De gemeenteraad bespreekt op woensdag- en donderdagavond 15 en 16 juni de financiële handel en wandel van de gemeente.

Het gaat dan om de jaarstukken 2015, de voorjaarsnota 2016 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2017 – 2020 .
De raad bespreekt deze financiële stukken per programma in vier meningsvormende raadsvergaderingen:
Ruimtelijke ontwikkeling op woensdag 15 juni
Sociaal domein op woensdag 15 juni
Ruimtelijk beheer op donderdag 16 juni
Bestuur en dienstverlening op donderdag 16 juni

Deze vier meningsvormende raden worden gehouden in het gemeentehuis in Nieuwveen en starten allemaal om 20.00 uur. De financiële stukken zijn op de gemeentelijke website in te zien. (onder agenda en vergaderstukken)

Raadsleden leveren vooraf discussiepunten aan waarover in ieder geval gesproken wordt. Een overzicht van deze discussiepunten staat enkele dagen voor de vergadering op de gemeentelijke website.