Raad positief over Najaarsnota

Nieuwkoop – Tijdens de behandeling van de najaarsnota, donderdag 9 november, liet de raad zich positief uit.

Munt- en briefgeld

Marco Slinger (SBN) is trots op najaarsnota. ‘Het gaat steeds beter met de participatie. Belangrijk punt is woningbouw. Goed dat er ook sociale woningbouw is. Achterblijft de bouw van seniorenwoningen. De grond is er, dus ook de mogelijkheid. Vliegverkeer heeft aandacht nodig, we moeten balans vinden in overlast en plezier. Financieel gezond zijn is mooi, maar brengt ook verplichtingen mee. Daarom moete nwe o.a. zorgen voor groenere en duurzamere oplossingen.’
Berry Dors (NN): ‘ Per saldo is het goed, maar er zijn wel verschillende uitschieters. O.a. in de zorg en afvalverwerking. Het lijkt moeilijker om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen.
Het college loopt achter met plannen voor binnensportaccommodaties. De Inspiratiesessie leverde geen inspiratie op. We moeten we meer ruimte en tijd maken voor sport en de accommodaties. Code Oranje was aardig initiatief, maar de stekker is er alweer uitgetrokken. Jammer, bij de behandeling van het Rekenkamerrapport Participatie komen we hierop terug.’
Kees Egberts (CDA): ‘Een positief resultaat maakt de raad milder. Jeugdzorg kost steeds meer geld en dat baart zorgen. Voor de rest zijn wij tevreden.’

Geen van de andere partijen zei iets over de najaarsnota, die een positief saldo van 124.000 euro laat zien. Het stuk werd dan ook unaniem aangenomen.