Raad praat over belastingen, tarieven en verordeningen

Nieuwkoop – In de raadsvergadering van 30 november wil de raad alvast discussiëren over de belastingverordeningen en tarieven voor 2018. En ja, het wordt allemaal weer wat duurder.

Munt- en briefgeld

B&W stelt voor een aantal belastingverordeningen en tarieven aan te passen. Het gaat o.a. over de afvalstoffenheffing, begraafplaatsrechten, forensenbelasting, leges, marktgelden, (on)roerende zaak belasting, precariobelasting, rioolheffing, standplaatsen, enz.

In het voorstel van B en W gaat de Afvalstoffenheffing voor 1 persoons huishoudens met 11 euro omhoog, voor een meerspersoons huishouden is de stijging ongeveer 13,50 euro. De rioolheffing stijgt 5 euro en de OZB stijgt met een paar tienden van procenten.

Begraven wordt 35 euro duurder (kind t/m 12 jaar 20 euro) As bijzetten in urnenmuur wordt 5 euro duurder. Trouwen wordt een paar euro duurder en blijft alleen gratis op maandag van 08.45 tot 09.00 uur. Het (forse) tarief voor een omgevingsvergunning blijft hetzelfde en verreweg het grootste deel van de tarieven stijgen een klein beetje.