Raad vergadert 30 november

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen vergadert, vanavond, donderdag 30 november de gemeenteraad. De onderwerpen zijn verdeeld in twee meningsvormende en één besluitvormende vergadering.

Gemeentehuis Nieuwveen

Donderdagavond 30 november 2017 om 20.00 uur zijn er in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Op de agenda staat o.a. Subsidie Hockeyclub Nieuwkoop, Zevenhovenseweg, Teylerspark, Noorder- en Zuidereiland, Belastingverordeningen en tarieven 2018 en Burgerparticipatie.

Aansluitend is er ook nog een besluit nodig over het Raadsvoorstel Begrotingswijziging Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)