Raarmeer en het dualisme

Jaren terug maakten de wethouders deel uit van de gemeenteraad. Toen kwam echter het duale bestel.

De Raad ging optreden als de baas van de gemeente en de wethouders waren de uitvoerders van het beleid. Raarmeer splitst nu ook de portefeuilles van de wethouders. Duurzaamheid, recreatie, werk en inkomen bijvoorbeeld zijn verdeeld over meerdere wethouders. Een nieuw soort dualisme? Wethouders die elkaar gaan controleren. Is dat het einde van collegiaal bestuur?

Maar waarom dan niet doorgepakt? Aapje zou de portefeuille van financiën ook splitsen in één voor de kosten en één voor de uitgaven. Communicatie in één voor het slechte nieuws en één voor het goede nieuws. Wonen in één voor nieuwbouw en één om mensen te stimuleren om door te stromen. Sport is te splitsen in binnen- en buiten sport.

Zelfs de Burrie is duaal: soms vrolijk en opgewekt, maar soms ook nukkig en snel boos.

Eén ding blijft wel echt duaal: een coalitie en een oppositie

Aapje