Regionale woonagenda te zien

Regio – Het aantal inwoners en huishoudens in Holland Rijnland neemt toe. Daarnaast verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en kleinere gezinnen. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen stelden de gemeenten in Holland Rijnland de Regionale Woonagenda 2017 op.

woningbouw

Dit document vervangt de vorige woonagenda uit 2014. Met de woonagenda willen gemeenten het woningaanbod in de komende jaren beter laten aansluiten op de behoefte in de regio Holland Rijnland en in de subregio’s Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veenstreek. Op de eerste plaats gaat het om de ontwikkeling van kansrijke bouwlocaties (woonmilieus). Andere belangrijke opgaven zijn het voorzien in voldoende sociale huurwoningen en passende woonruimten voor bijzondere doelgroepen, waarvoor aanvullende zorg noodzakelijk is. De Regionale Woonagenda is online beschikbaar van 30 oktober tot en met 22 december 2017. U kunt hierop reageren door het reactieformulier op de website in te vullen of een email te sturen naar: RWA2017@hollandrijnland.nl Op de website van Holland Rijnland kijken kan ook:

https://hollandrijnland.nl/rwa/