Rekening houden met asielzoekers

Nieuwkoop – De instroom van asielzoekers daalt en daarom komen er in Zuid-Holland in principe geen nieuwe opvanglocaties, tenzij de plannen al in een vergevorderd stadium zijn.

 

Dat is een van de uitkomsten van het overleg op 21 september tussen het COA, de veiligheidsregio’s en commissaris van de Koning Jaap Smit, als voorzitter van de regionale regietafel vluchtelingen. “Tegelijkertijd moeten we flexibel kunnen blijven inspelen op de behoeften en daarom moeten we locaties achter de hand houden en zorgen voor voldoende financiële armslag. Belangrijk is ook dat het opgebouwde draagvlak in de samenleving om asielzoekers een veilige plek te bieden, behouden blijft”, aldus Smit.

 

Aan de regionale regietafel is verder besproken dat de bestaande locaties open blijven en dat de plannen voor locaties die al ver in realisatie zijn in principe worden voortgezet. Dan gaat het om locaties waarvoor al een bestuursovereenkomst is getekend, er een overeenkomst met de eigenaar is en er een getekende businesscase ligt. Dit is in lijn met de afspraken die op 8 september aan de landelijke regietafel zijn gemaakt. In de uitwerking en de verdere besluitvorming zijn de gemeenten en het COA aan zet.

 

Spitsstrook

“Ongeacht de omvang van de instroom van vluchtelingen is het belangrijk dat we de urgentie van het vraagstuk blijven onderkennen”, aldus Smit. “De uitdaging waar we landelijk en regionaal voor staan is dat we de opvang flexibel kunnen op- en afschalen. Vergelijk het met de spitsstrook op een snelweg die afhankelijk van de drukte op de weg benut wordt. Je moet niet dusdanig afschalen dat er geen spitsstrook meer over is. Minstens zo belangrijk is dat het zorgvuldig opgebouwde draagvlak in de samenleving niet wegzakt. Er zijn ontzettend veel mensen die leiderschap hebben getoond en hun nek hebben uitgestoken voor de opvang van asielzoekers. Ik noem burgemeesters, wethouders, raadsleden en maatschappelijke organisaties. Nu komt er geen locatie, maar over een paar maanden kan dat anders zijn. Daarom moeten we zuinig zijn op het draagvlak in de samenleving.”

veiligopvakantie