Rendabele doorsteek Drecht mogelijk

Regio – Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn presenteerden 23 januari de uitkomsten van het kansenonderzoek naar de Drechtdoorsteek. Hieruit blijkt dat een doorsteek tussen de Westeinderplassen en de Drecht rendabel te maken is in combinatie met recreatieve ontwikkeling aan de oever van de Westeinderplassen en aanvullende gebiedsontwikkeling. Vooral de oostelijk gelegen variant langs de reeds bestaande landschappelijke dijk heeft een grote meerwaarde voor het vaarnetwerk.

Burgemeester Frans Buijserd van Nieuwkoop: ‘De Drechtdoorsteek is echt een buitenkans voor de regio. Sterker nog: het is een buitenkans voor Nederland. Met de doorsteek kunnen we het vaarnetwerk verbeteren. Dit vergroot direct de recreatiekansen. Dat is op zich al een mooi, maar de Drechtdoorsteek is meer dan dat. Het heeft impact op de hele regio. Deze relatief beperkte ruimtelijke ingreep maakt de hele Randstad aantrekkelijker voor ondernemers, inwoners en toeristen. En dat betekent: meer investeringen, nieuwe banen, meer inkomsten. Dat is goed voor ons, voor de Randstad, voor Nederland.’

Wethouder Jop Kluis van Aalsmeer: ‘De uitkomsten van dit kansenonderzoek geven aan dat de ontwikkeling van een Drechtdoorsteek rendabel is. Om tot een concreet plan te komen is nog een extra verdiepingsslag nodig. Het doel is om voor de zomer, met de nieuwe colleges, een principebesluit te nemen om over te gaan tot concrete planvorming.’

Naast de drie kerngemeenten zijn ook de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeenten Haarlemmermeer, Alphen aan den Rijn en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden Amstelland-Meerlanden en Holland-Rijnland hier nauw bij betrokken. In deze samenwerkingsverbanden zijn in totaal ruim 20 omliggende gemeenten aangesloten. In een breed bestuurlijk overleg in april 2017 hebben partijen afgesproken gezamenlijk de opdracht te geven een kansenonderzoek uit te voeren.

Het totale onderzoek kunt u nalezen op www.aalsmeer.nl/drechtdoorsteek