Revalidatie, wat heb je daar als longpatiënt aan?

Regio – Er is binnenkort een bijeenkomst van het longfonds.

De bijeenkomst vindt plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317ST te Leiden, van 14.30u tot 16.30u.

Op de gratis toegankelijke maandelijkse bijeenkomsten van het Longfonds in Longpunt Leiden ontmoeten mensen met een chronische longaandoening, hun mantelzorgers en zorgverleners elkaar. Naast het opdoen van kennis zijn er ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Aanmelding kan via leiden@longpunt.longfonds.nl, maar is niet verplicht.

Veel chronische longziekten, zoals astma en COPD, gaan niet alleen gepaard met verminderde inspanningscapaciteit door kortademigheid, maar ook met frequente longaanvallen en klachten van angst of somberheid. Een en ander lukt niet meer zoals men vroeger gewend was. Met een longrevalidatieprogramma begeleidt een multidisciplinair team van longarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist, psycholoog en logopedist patiënten om beter om te gaan met de beperkingen die gepaard gaan met een chronische longaandoening met mogelijk zelfs een verbetering van de kwaliteit van leven. Dr. Abbink, longarts bij het Rijnlands Revalidatie Centrum gaat verder in op dit onderwerp en beantwoord vragen.