Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop en de verschillende woonbelangengroepen hebben afspraken gemaakt voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop.

ondertekenening

Op maandag 4 december was de ondertekening van deze prestatieafspraken (2018-2021) in Kaleidoskoop.

Woondiensten Aarwoude, Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA), Woningstichting Nieuwkoop, Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV Nieuwkoop) en de gemeente Nieuwkoop slaan de handen ineen om de sociale woningvoorraad in de gemeente beschikbaar en bereikbaar te houden. De afspraken gaan onder andere over het betaalbaar houden en duurzaam maken van de bestaande sociale huurwoningen. Denk hierbij aan de groei van het aantal sociale huurwoningen met 225 tot 2025, het aanbod van woningen in verschillende huurklassen, het inspelen op woonbehoeften van jongeren en ouderen en de verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Met deze afspraken dragen alle vijf de partijen bij aan het wonen in Nieuwkoop.

Het maken van prestatieafspraken is een jaarlijks terugkerend proces. Ieder jaar evalueert men de prestaties en effecten op de sociale woningen. Naar aanleiding van deze evaluatie worden de prestatieafspraken geactualiseerd.

Na de ondertekening maandag was er nog een informeel hapje en drankje.