Samen voor sociaal en duurzaam wonen

Nieuwkoop – Er zijn prestatieafspraken gemaakt over sociaal en duurzaam wonen in een huurhuis. Maandag 4 december ondertekenen stakeholders een overeenkomst.

handen

Woondiensten Aarwoude, Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA), Woningstichting Nieuwkoop, Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV Nieuwkoop) en de gemeente Nieuwkoop slaan de handen ineen om de sociale woningvoorraad in de gemeente beschikbaar en bereikbaar te houden.

Wat deze samenwerking precies inhoudt, staat in de prestatieafspraken ‘Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop’. De vijf partijen zijn blij met de gemaakte afspraken. “Samen zorgen we voor een optimalisatie van ons sociale woningaanbod. Met deze afspraken is het mogelijk om op een dynamische manier uitvoering te geven aan de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken richten zich zowel op concrete afspraken voor 2018 als op afspraken voor de langere termijn. De woningmarkt is in beweging en met deze afspraken kunnen we samen werken aan de op dit moment  benodigde oplossingen zonder daarbij de woonvisie uit het oog te verliezen.”

In de prestatieafspraken staan onder andere afspraken over het betaalbaar houden en duurzaam maken van de bestaande sociale huurwoningen. Denk hierbij aan:

  • de groei van het aantal sociale huurwoningen met 225 tot 2025
  • het aanbod van woningen in verschillende huurklassen
  • het inspelen op woonbehoeften van jongeren en ouderen
  • verduurzaming van de sociale woningvoorraad.