Schenkvergunning op orde houden

Nieuwkoop – Via de gemeentelijke website laat de gemeente weten dat mensen die alcohol schenken, over de juiste papieren moeten beschikken.

pul bier
Op een drank- en horecavergunning staan personen vermeld die in het bezit zijn van een diploma sociale hygiëne. Diploma’s worden tegenwoordig geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne (hierna: Register). Kijk of uw diploma geregistreerd staat.
Begin 2017 is de lijst met diploma’s die kunnen worden opgenomen in het Register aangepast. Veel oude diploma’s zijn vervallen.
Mensen met een oud diploma kunnen het nieuwe diploma Sociale Hygiëne aanvragen, zodat het diploma opgenomen kan worden in het Register. Het oude diploma moet wel voldoen aan bepaalde eisen. Voor deze eisen en of u in het register staat, kunt u kijken op de website www.svh.nl
U kunt dit doen tot 1 mei 2018. Wanneer u na 1 mei 2018 niet in het register staat, dan moet u opnieuw examen doen.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan even contact op met het ondernemersloket of het verenigingsloket. Dit kan via telefoonnummer 14 0172 of via de mail ondernemersloket@nieuwkoop.nl of verenigingsloket@nieuwkoop.nl.