Schetsontwerp Ruygeborg is klaar

Nieuwkoop In restaurant-hotel De Watergeus is vrijdag 16 maart een feestelijke bijeenkomst voor genodigden, inzake natuurgebied Ruygeborg.

Impressie van Ruycheborg I

In dit project is het schetsontwerp voor de inrichting vastgesteld. Een mooie mijlpaal, mede omdat het schetsontwerp op initiatief van en samen met grondeigenaren is opgesteld. Onder leiding van Margreet Ridder wordt tijdens de bijeenkomst een aantal betrokkenen geïnterviewd, waaronder gedeputeerde Han Weber, de initiatiefnemers en wethouder Guus Elkhuizen

Eigen initiatief

Het schetsontwerp is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Begin 2017 liet een aantal grondeigenaren weten dat ze zélf graag het schetsontwerp wilden maken. De Stuurgroep ondersteunde dit initiatief van harte. De initiatiefnemers hebben de omgeving bij het opstellen van het ontwerp betrokken: er was contact met alle andere grondeigenaren en met de Adviesgroep (bewoners, grondeigenaren en maatschappelijke partijen in het gebied).

Schetsontwerp

In het schetsontwerp wordt op hoofdlijnen aangegeven wat voor natuur er in dit gebied komt en waar wandelpaden komen. Het schetsontwerp wordt de komende tijd verder uitgewerkt en uiteindelijk zal Ruygeborg in 20121 ingericht zijn als natuurgebied. De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding naar De Groene Jonker. In het gebied is ook ruimte voor recreatie.

Stuurgroep

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied rond Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken deze gemeenten en de betrokken waterschappen, Rijnland en De Stichtse Rijnlanden, samen in de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke.