Scholen belonen bij bereiken van baan

Nieuwkoop – Tijdens de besprekingen over de najaarsnota en de begroting discussieerde de raad donderdag 26 oktober over een aantal zaken. Onder andere over werkloosheid.

Reghthuysplein_Twan

Nicolette Oosterhof van het CDA kwam met het voorstel over geld inzake mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld handicap of langdurig werklozen). ‘Als deze mensen aan het werk raken, betekent dat de gemeente minder uitkering hoeft te doen. Daar zou wat beloning voor de scholen tegenover kunnen staan.’

Ongeveer eenderde van de uitkeringen van de gemeente Nieuwkoop is momenteel bestemd voor statushouders en die groep krijgt dan ook veel aandacht. Jobhunter Frans v.d. Mark van WerkServicePlein is door de gemeente voor extra uren ingekocht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een Nieuwkoopse baan te helpen.

Wethouder Platen zei desgevraagd dat Van der Mark goed werk levert. Niemand van de raad vroeg om hoeveel mensen het daadwerkelijk gaat. Een meerderheid van de raad neemt ook aan dat het goed gaat en geeft het college alle vertrouwen.

Het CDA-idee om scholen een extra beloning te geven als de bedoelde groep daadwerkelijk de arbeidsmarkt bereikt, lijkt geen steun te krijgen.