SGP/CU tegen verhoging leges begraafkosten

Nieuwkoop – In de raadsvergadering van 14 december heeft de voltallige raad de belastingverordeningen en tarieven voor 2018 goedgekeurd. SGP/CU maakte middels een stemverklaring een bezwaar.

Munt- en briefgeld

B&W stelt voor een aantal belastingverordeningen en tarieven aan te passen. Het gaat o.a. over de afvalstoffenheffing, begraafplaatsrechten, forensenbelasting, leges, marktgelden, (on)roerende zaak belasting, precariobelasting, rioolheffing, standplaatsen, enz.

In het voorstel van B en W gaat de Afvalstoffenheffing voor 1 persoons huishoudens met 11 euro omhoog, voor een meerspersoons huishouden is de stijging ongeveer 13,50 euro. De rioolheffing stijgt 5 euro en de OZB stijgt met een paar tienden van procenten.

Begraven wordt 35 euro duurder (kind t/m 12 jaar 20 euro) As bijzetten in urnenmuur wordt 5 euro duurder. Trouwen wordt een paar euro duurder en blijft alleen gratis op maandag van 08.45 tot 09.00 uur. Het (forse) tarief voor een omgevingsvergunning blijft hetzelfde en verreweg het grootste deel van de tarieven stijgen een klein beetje.

Elias van Belzen (SGP/CU) zei dat hij niet tegen het gehele voorstel zou stemmen, maar wilde wel opgenomen zien dat zijn partij bezwaar maakt tegen de alsmaar stijgende leges kosten voor begraven. ‘We leggen overal geld bij of op toe en dan zou begraven ineens compleet kostendekkend moeten zijn. Daar maken wij dus bezwaar tegen.’