Sloop Zevenhofschool

Zevenhoven – Het oude pand van de voormalige Zevenhofschool, (tegenwoordig Diamant zuid) wordt binnenkort gesloopt.

Zevenhof

Op de gemeentelijke website staat te lezen dat in november de sloopwerkzaamheden van start gaan. Voordat het gebouw echt gesloopt wordt, onderzoekt men het pand op asbesthoudende onderdelen. Bij aanwezigheid van asbesthoudende onderdelen, verwijdert een gespecialiseerd bedrijf deze delen voordat het pand echt wordt gesloopt. Direct omwonenden worden hier dan aanvullend over geïnformeerd.

De locatie wordt afgeschermd met bouwhekken. Het bouwverkeer voor de sloop volgt de route Provinciale weg – Stationsweg – Hertog Albrechtstraat – Vrijenhoek. De sloopwerkzaamheden nemen circa 5 weken in beslag. Het is de bedoeling dat het pand voor de jaarwisseling weg is. Op de plek waar nu nog het oude schoolgebouw staat, komt een Integraal Kindcentrum (IKC) waarin meerdere functies verenigd worden. (school, buitenschoolse opvang enz)