Sport en cultuur voor alle kinderen

Nieuwkoop – De samenwerking tussen Stichting Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de gemeente is verlengd tot en met 2020. Op 14 maart ondertekenden Stefan Hagebeek van Stichting Jeugdsportfonds, Lonneke Tax van het Jeugdcultuurfonds samen met wethouder Paul Platen een nieuwe overeenkomst.

Wethouder Platen: “Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld muziekles of ballet. In gezinnen met een laag inkomen is er vaak geen geld over om kinderen te laten sporten of een muziekinstrument te laten spelen. Stichting Jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds betalen de contributie of het lesgeld en de eventueel benodigde sportmaterialen of huur van een muziekinstrument. Het is mogelijk om ieder jaar een beroep te doen op een van beide fondsen.” Jaarlijks maken ongeveer honderd kinderen uit Nieuwkoop gebruik van de fondsen. De gemeente heeft uitgerekend dat ongeveer 300 kinderen tot de doelgroep behoren. De aanvragen voor het fonds gaan altijd via een professionele tussenpersoon bij wie uw kind bekend is. Bijvoorbeeld via (gym)leerkrachten of medewerkers van het Centrum voor Jeugd- en Gezin (CJG). Meer informatie? Kijk op Jeugdsportfonds of jeugdcultuurfonds.