Sporten voor Senioren

Nieuwkoop – Het is een positieve ontwikkeling dat steeds meer mensen in beweging komen om daarmee de fitheid en gezondheid te verbeteren. Helaas blijven oudere mensen wel wat achter bij deze ontwikkeling.

En dat terwijl bekend is dat bewegen goed is voor iedereen en voor ouderen in het bijzonder. U voelt zich fitter, de spierkracht neemt toe, het evenwicht verbetert en daarmee wordt het val risico ook kleiner.

Bij Bakker & De Vos zijn elke ochtend al veel ouderen actief in de FysioSport Senioren groepen en inmiddels kunnen ook de Senioren Wandelgroepen op de woensdagochtend zich in een steeds grotere belangstelling verheugen. Ongetwijfeld ook door de gezelligheid en het kopje koffie na afloop. De begeleidsters Barrie Boonstra en  Marjolein van der Linden weten de trainingen zodanig af te stemmen dat het voor alle deelnemers een prettige manier van bewegen is, zelfs indien er met een rollator gelopen wordt.

Ook zijn ouderen actief in de Beweegtuingroepen op de maandag- en donderdagochtend. Deze groepen worden begeleid door Kim van der Pijl en Linda Hoogendoorn en ook voor deze groepen geldt dat iedere deelnemer op zijn of haar eigen niveau mee kan doen.

Indien u toch twijfelt of het wel iets voor u is kunt u altijd een keer vrijblijvend meedoen om te ervaren of het bevalt. Voor de prijs hoeft u het niet te laten en vaak is er nog een deel van de kosten via de zorgverzekeraar terug te ontvangen. Dus, doe mee en neem een vriend of vriendin mee. Samen bewegen is immers gezellig en u maakt ook nog kennis met nieuwe mensen!

Meer weten over de sportieve mogelijkheden voor senioren bij Bakker & De Vos? Kijk op www.bakkerendevos.nl   Aanmelden? Kom langs of bel 0172-575261. Mailen mag ook naar info@bakkerendevos.nl

2016-05-111